Copyright:  Kovács Éva Mária          


A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

M

Maja (Maya, Maia, Mája)
Jelentése: „nem az”.
Illúzió vagyis „az, ami nincs”, érzékcsalódás.
Maja a megnyilvánult világot keresztülszövő kozmikus káprázat istennője. Az ezoterikus filozófia Maja-nak, vagyis a tudatlanság káprázatának tart minden véges dolgot.

Manasz sík
A gondolkodó (lélek), az alsóbb világokban az egyetemes elmének a Harmadik Logosz teremtőaspektusának képmása.
Naprendszerünk hét síkja a Naplogosz Tudatának alapvető aspektusa, vagy kinyilatkoztatása.
A kozmikus fizikai világ ötödik síkja a Manasz vagyis a mentális sík.
ÁDI – Logosz sík – Isten síkja
ANUPÁDAKA – Monád sík – még ez is Isten síkja
ATMA – Szellemi sík – Nirvána     
BUDDHI – Intuíció sík – Szellemi Lélek (itt vagyunk egyek – egységtudat) – Krisztusi tudat

MANASZ – Mentális sík – Gondolkodó; elvont (lélek) és konkrét (személyiség)
ASZTRÁLIS – Emocionális – Érzelmi sík (vágy, szenvedély)
FIZIKAI – Szilárd anyag (test)
(Lásd még Síkok)

Meditáció
Meditációnak nevezzük az elmének állhatatosan Istenre irányított nyugodt koncentrációját.
Sajnálatos módon a mai ember Istent magán és a világon kívül keresi, s egyfajta módosult tudatállapotban próbál vele kapcsolatba kerülni. Elfelejti, hogy Istennel nem transzban, hanem éber tudatállapotban lehet leginkább „találkozni” és beszélgetni.
A meditáció mentális gyakorlat, melynek lényege a JELENLÉT, vagyis az, hogy az ember a jelenben gondolkodjon (éljen) és ne a múlt sérelmein rágódjon, valamint ne a jövő miatt aggódjon.

Mennyország
Nem helyszín, hanem tudatállapot. Mennyei tudatállapot, az „Istenek Birodalma”-ként is nevezik.

(Lásd még Devachan)

Misztikus
Titokzatos.
Misztikus lehet egy történet, egy ember, aki titokzatosnak tűnik a külvilág számára, de lehet az evolúcionáló ember egyik minősége is.
Világunkban két féle ember van: a misztikus és az okkultista…

Monád
Multidimenzionális tudat, Isteni szikrának is nevezik.
(Bővebben: http://www.logoszvilag.hu/isten5_1.html#Isten%205/1.%20sz%C3%B6veg )N

Napfonat (Manipura) csakra
A gerincen a lapockák alatt és a köldök fölött helyezkedik el és rendkívül aktívan működik.
A Napfonat idegközpont a „Nap Szívét” tükrözi vissza a személyiségben. Ez az asztrális test kijárati kapuja a külvilágba, az az eszköz, amelyen keresztül az emocionális energia áramlik. Ez a kívánság/vágy szerve.
Feladata: a Napból hozzánk jövő életerő szétválasztása, felosztása és szétárasztása.

Naplogosz
Szó szerint „Napértelmet” jelent.
A teremtő és a megnyilvánult Istent jelenti. Naprendszerünk Logoszára érvényes mindaz a jó, amit bármilyen egyéni istenségről valaha is állítottak. Ő a MINDENTUDÓ, MINDENHOL JELENLÉVŐ és a MINDENHATÓ/MINDENREHATÓ.

Nirvána
Az EGY-el vagyis Istennel való egyesülést jelenti. A nirvána olyan állapot, amelyben minden elkülönült tudat megszűnt. Születés és halálnélküli állapot.< < < Vissza                                                                                                                  Tovább > > >
                                                                                                                                                                
                                                              

       


Szolgáltatások

"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."