Copyright:  Kovács Éva Mária          


A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

O

Okkultizmus
A természet rejtett erőinek és az emberben rejlő képességek különleges módszerekkel való tanulmányozása, amelyekhez előírt szabályok figyelembevétele és betartása szükséges.
Az okkultizmus tudomány, amely az energiák áramlásával és viszonyával foglalkozik.
Az okkultista ember a világot az elmén és az értelmen keresztül igyekszik megismerni.

OM
Az OM szótag a teremtés jelképe. A hinduk szerint az a rezgés, amellyel Brahman a világot teremtette. Az isteni, az Abszolút jelenléte a világban, a máyá-ban.
Eredetileg az A – U – M hangzókból állt, majd ezek összeolvadásaként jött létre az OM szótag.

(Lásd még AUM)

OM MANI PADME HUM
„Én Istenem önmagamban”
Ez a mantra az ember és a világ feloldhatatlan egységére mutat.

Ö

Önismeret
Az emberben lévő isteni ÉN felismerését és megértését jelenti.
Gyakran összetévesztik a személyiség önző természetének (tulajdonságainak) ismeretével.

Öntudat
A tudatosság, az érzékelés, az ösztön és a titokzatos emberi képesség, amit összességében észnek vagy értelemnek nevezünk.

Önzőség
Az önzés az egység felismerésének hiánya, s az elkülönültség érzéséből származik. Elsősorban mentális állapot, amely hatással van az egyén érzelmeire és viselkedésére.

Ördög
Többnyire a Sátánnal vagy Luciferrel azonosítják, helytelenül. Minden vallásban és filozófiában a gonoszságot és a sötét erőket testesíti meg.

Öröm
Elégedettség.
Az öröm a szellemi lét igaz ismeretével jön el, mely többek közt tartalmazza az ítélkezés nélküli önkifejezést és a bűntudat nélküli létezés szabadságát.

Ösztön
Az ösztön állati szintű aspektus, amelyből az intellektus születik.
Az ösztönön keresztül tájékozódik az ember a fizikai kapcsolatokról és emocionális élményekről.

P

Permanens Atom
Állandó Atom, amely a Monáddal kapcsolatos.

Pokol
Tudatállapot és nem helyszín. A „pokolhoz vezető út” – a jó szándékon kívül – többek közt a haraggal, dühvel, aggódással, bűntudattal stb. van kikövezve.

Prána
Élet-energia. A fizikai szervek fenntartására szolgáló életerő.
A prána valójában az egyetemes életprincípium.

Predisztináció
Vallási fogalom, eleve elrendeltetést jelent. A hittétel szerint Isten előre meghatározza, hogy ki kerül a mennyországba vagy a pokolba, vagyis a cselekedetektől függetlenül minden embernek el van rendelve, hogy üdvösség vagy kárhozat lesz a jussa.
A predisztináció lényege a vakhitű és tudatlan ember megfélemlítése, illetve a „csordaszellemben” való tartása (nehogy elkezdjen gondolkodni).
Eleve elrendeltetés nem létezik, mint ahogy büntető Isten sem.

Princípium
Princípiumnak nevezik Isten valamely aspektusát, önkibontakoztatását vagy megnyilvánulásának módját. A princípium alapelv, amelyről szinte lehetetlen elmélkedni, mert meghaladja az ember felfogó képességét, és bármilyen emberi kifejezés vagy összehasonlítás csak kisebbítheti.

Probléma
A mai ember ezt gond-, baj-, nyűg-, és nehézségként aposztrofálja. Azt nevezzük problémának, amikor a körülmények nem felelnek meg az elképzeléseinknek.
Az emberben rejlő múlt árnya, amely a fizikai világban valóságként láthatóvá válik.

Próféta
A Fény tisztánlátója, fehér mágus, a Szentlélektől megvilágosodott Istenember.

Isten szavának hírvivőjeként értelmezik

        < < < Vissza                                                                                                                  Tovább > > >

Szolgáltatások

"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."