Copyright:  Kovács Éva Mária          
A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

R

Reinkarnáció
A reinkarnáció szó szerint „újra testet öltést” jelent, és az egyik nagy, a világot mozgató törvény a periodicitás egyik megnyilvánulása.
A reinkarnáció a RE – újra, Into – bele, Carn – hús, szavak összekapcsolódásából ered, aminek pontos jelentése „ismételt belépés egy húsból lévő testbe”.
A reinkarnáció célja az, hogy lehetőségeket kínáljon a Teremtőnek a tapasztalatszerzéshez.


Ókori egyiptomi napisten a Napteremtő ősistene.
Az egyiptomi szóhasználatban Ré ideje az istenek atlantiszi uralkodásának világkorszakát, a béke, a boldogság, szentség és hatalmasság által vezérelt Aranykor esztendőit jelenti.

 

S

Sámán

Jelentése: „tudó ember”.
Az ősi közösségben a sámán – akit orvosságos embernek vagy varázslónak is hívtak – az, aki különleges beavatáson keresztül megkapta a szellemi segítséget és a belépés jogát a szellemek misztikus világába.
A sámán képes gyógyítani, a szellemek birodalmában tájékozódni, megtalálja az elveszett vagy eltévedt lelkeket majd útba igazítja őket, valamint közbenjár az istenségnél is az emberek érdekében. Ismeri a láthatatlan szellemvilág felépítését és mozgató erőit, amely áthatja világunkat, és jelen van abban.
A sámán a természet papja, s a templomot az erdő jelenti számára.

Shiva
Nem keresztény hagyományból származó istenség.
A hindu vallás Szentháromság első személye (Shiva – Vishnu – Brahma).
Shiva-t gyakran nevezik „pusztítónak” azért, mert elpusztítja, lerombolja azt, ami már képtelen fejlődni és nem működik. Elpusztítja a működésképtelen dolgokat (pl. párkapcsolat, vállalkozás) azért, hogy felszabadítsa az utat az új lehetőségek előtt.  Ő a romboló és az újrateremtő. Félelmetes ugyanakkor jóságos is, hiszen az új lehetőségeket teremti meg számunkra.
Nevének jelentése: „minden szempontból áldásos”.
Shiva a tánc nagymestere is.
Felesége Parvati (Shakti) az anyagi energiát irányító főistennő.

Síkok
Világ, tudat és energiaszintek – ezeket a kifejezéseket használják, hogy leírják az anyag és energia azon fokozatait, amelyeken át a tudat kifejezi magát. A kozmikus síkok nem vízszintes, egymásra épülő rétegelt világok. Minden sík kölcsönösen áthatja egymást, mint például ahogy a levegő áthatja a vizet.
Naprendszerünk hét (ennél jóval több van, de az alsíkokat most figyelmen kívül hagyom) síkja a Naplogosz Tudatának alapvető aspektusa, vagy kinyilatkoztatása.
ÁDI – Logosz sík – Isten síkja
ANUPÁDAKA – Monád sík – még ez is Isten síkja
ATMA – Szellemi sík – Nirvána     
BUDDHI – Intuíció sík – Szellemi Lélek (itt vagyunk egyek – egységtudat) – Krisztusi tudat
MANASZ – Mentális sík – Gondolkodó; elvont (lélek) és konkrét (személyiség)
ASZTRÁLIS – Emocionális – Érzelmi sík (vágy, szenvedély)
FIZIKAI – Szilárd (test) és finom (éteri) anyag

Smaragdtábla (Tabula Smaragdina)
A legendák szerint Hermes Trismegistos, atlantiszi mágus kb. i.e. 3600 évvel jegyezte le a Tabula Smaragdina nevű táblák sorait.
A Smaragdtábla ezoterikus irat, amelyben a bölcsek kövének titka olvasható jelképes megfogalmazásban.
A Tabula Smaragdina tanításai ma is az alkímia és a holisztikus filozófia alapját képezi.

Sors
Okozatok összessége.
Sorsunk nem a véletlen vagy a pillanatnyi behatások szüleménye, hanem a gondolataink, érzéseink és cselekedeteink következménye.
A sors voltaképpen az a teremtői terv/teremtői program, melyet minden lélek a leszületése (testet öltése) előtt megismer, majd elvállal. Ez a teremtői program az ember életfeladata.

Sötétség
A fény hiánya.

Spirituális
Egyfajta világszemlélet, filozófia, ami a szellemi, lelki, vagyis az isteni létnek a fizikai érzékszervekkel nehezen tapasztalható részét jelenti.
A spirituálisan gondolkodó ember a szemünk elől rejtettnek vélt láthatatlan világ feltárásával és megértésével foglalkozik.         < < < Vissza                                                                                                               Tovább > > >

Szolgáltatások
"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."