Copyright:  Kovács Éva Mária          

A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

Sz

Szabad akarat
Az embernek adományozott szabad akarat tartalmazza a lehetséges újat, valaminek a kipróbálását és megindítását, valamint nemcsak két dolog közötti választásának lehetőségét.
(Bővebben:
http://www.logoszvilag.hu/isten7_2.html )

Szekta
A szekták vallásos társulási formák, amelyek napjainkban sajátos vallást hoznak létre, hitük alapja azonban a Biblia.
A szekta szó azt jelenti, hogy „lemetszett”, tehát valamiről levált. Ez a lemetszettség, leválás leginkább az egyháztól való függetlenségüket jelenti.
E vallási közösség tagjait azonos függés érzete és/vagy tudata köti össze.
A szekta közösségek eszméi bár vallásos töltetűek, azonban többnyire anyagi érdekeltség áll a háttérben. A gyenge akaratú, vakhitű és tudatlan ember könnyen „szektaáldozattá” válhat.
A szekták az emberek érzelmeire igyekeznek hatást gyakorolni. Sokkal inkább érzelmi, mint intellektuális a közeledésük. A vallásos tanításaikban sem érvelés, sem intellektuális hozzáértés nincsen.
Erőszakosan bombázzák az új vagy potenciális tagot a „szeretetükkel” és a „segítségükkel”, bele sulykolják a tanokat és minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy az ember ne gondolkodjon.
A szekták sajátosságai közé tartozik, hogy követőiket családi és társadalmi kapcsolataik megszakítására kényszerítik.

Szellem
Kétértelmű szó. Jelenthet egy szemünkkel nem látható entitást, aki vagy segíti, vagy akadályozza az ember fejlődését.
A szó másik jelentése az Isteni Én-t, az Isteni Szellem-et/tudatot jelenti.
Amikor az ember szellemiségéről beszélünk, akkor nem az elmeállapotáról van szó, hanem arról a halhatatlan isteni részéről, amely örök és határtalan.

Szellemi Triád
Az Atma – Buddhi – Manasz tudat hármasságát jelenti Ez a Szellemi Lélek szintje.

Személyiség
A személyiség szó (angolul „personality), a latin persona szóból származik, ami az ókori színészek által is használt maszk, álarc neve, amelyen a szerep közben átjött a hang. A személyiség tulajdonképpen az anyagból lévő álarc, amely a valódi embert (monád), és annak tükörképét (lélek) rejti el a szemünk elől.
A tapasztalatok megélését a személyiség teszi lehetővé a lélek számára.
(Bővebben:
http://www.logoszvilag.hu/isten7_1.html#Isten%207/1.%20sz%C3%B6veg )

Szentháromság
Az EGY-nek, a Logosznak vagyis Istennek a három aspektusát nevezik Szentháromságnak.
Többféle megnevezése van, ilyen például:
Atya – Fiú – Szentlélek
Első Logosz – Második Logosz – Harmadik Logosz
Shiva – Vishnu – Brahma
Kether – Binah – Chokmah
Akarat – Szeretet/Bölcsesség – Teremtő Intelligencia
Ezek nem személyek, hanem minőségek, egyik sem több vagy kevesebb a másiknál, egymással kölcsönös viszonyban vannak és egyenlők.
A Szentháromság „sorrendje” az EGY önkibontakoztatása és nem tévesztendő össze a megnyilvánulásával, vagyis az egymásra való kölcsönhatással!

Szenvedés
A szenvedés diszharmóniából, súrlódásból, ellenszegülésből és a meg nem értésből fakad. Tehát minden szenvedés tudatlanságból ered!

Szív (Anahata) csakra
A szegycsont és a lapockák között található, az égi (lélek) és a földi (személyiség) erők egyesülnek benne.
A szívközpont a „Nap szívének” felel meg, ezért a világosság és szeretet szellemi forrása. Ezen keresztül vagyunk kapcsolatban a lélekkel. A szeretetenergia hordozóeszköze és a szellemi szeretet érintkezési pontja.

Szorongás
Valami ismeretlen dologtól való irracionális félelem.

Szófia
Istennő, neve „Isteni Bölcsesség”-et jelent.

Szubsztancia
Elsődleges alkotóelem; lényeg. Minden létező legáltalánosabb és legbensőbb lényege, amely nem változik, és amelynek oka önmagában van.          < < < Vissza                                                                                                            Tovább > > >


Szolgáltatások
"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."