Copyright:  Kovács Éva Mária          

A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

U

Univerzum
A létező végtelennek tűnő világegyetem.

Undin(ek)
Vízben élő elementál, aki a láthatatlan, folyékony vagy nedves éternek nevezett szellemi közegben él és működik.

 

V

Vallás
Mindaz, amit általában vallásnak nevezünk, az „Istenre és a halhatatlan szellemre” vonatkozik.
Minden vallásnak az alaptétele az, hogy létezik valami mind az univerzum, mind az ember számára, ami több annál, mint ami látható, és hogy ennek a „valami többnek” köze van a mindenség keletkezéséhez, és az ember szerepéhez.
Bármilyen vallásról legyen is szó a kifejezés lényege az, hogy mit vagy milyen eszményeket/elveket vall az ember magáénak.
A vallás – ahogyan általában gondolunk rá – jóval többet jelent, mint az Istennel vagy bármi mással kapcsolatos elképzelések összessége.

Vaskor
Az emberiség történelme világkorszakokra osztható.
Az ősi szentiratok négy korszakot különböztetnek meg: Aranykor, Ezüstkor, Rézkor és Vaskor.
A Vaskor minden korok legalantasabbika. Az emberek nagy részének tudatát a harag, gyűlölet, düh, aggódás, bűntudat, tudatlanság és a pénz uralja. Ebben a korszakban az emberi lény szinte teljesen elfelejti a Teremtővel való azonosságát. Önmagán kívül keresi az Istent és oltárképek, valamint hamis tanítók előtt térdepel.
A maja naptár és még néhány ősi szent irat szerint 2012. december 21-én a Föld és vele együtt az emberiség kilépett a Vaskorból és az Aranykor vette kezdetét.

Véletlen
Valamely rejtettnek vélt és ismeretlen ok kifejeződése. Olyan történéseket nevezünk véletlennek, melyeknek nem ismerjük az előfeltételeit.

Vér
A vér az éteri és a fizikai test egyik legmagasabb szinten szervezett része. A lélek a fizikai testünket a véren keresztül irányítja és ellenőrzi.
A vér az életet, az emberben lévő isteni Én tükörképét szimbolizálja.

Világosság
A mindenütt jelenlévő Szellemi Sugarat jelenti.

 

Z

Zene
Egymással összhangban lévő hangok összessége. A zene tükrözi az ember és Isten legfelsőbb képességit és hangnemekben fejezi ki az akaratát.
A zene három alapvető eleme a melódia, harmónia és a ritmus, mely Isten Szentháromságának felel meg.
Ha a harmónia és a ritmus egyesülnek, de elszakadnak a melódiától, akkor olyan zenei hangzást kapunk, amelyet az értelem nem irányít és kiválthatnak olyan érzelmeket, vágyakat vagy szenvedélyeket, amelyek a legalantasabb dolgokra ragadtatják tulajdonosát.
         < < < Vissza                                                                                                                 


Szolgáltatások

"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."

Spirituális szótár