Copyright:  Kovács Éva Mária          
A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

A

Abszolút
Az abszolút szó jelentése: teljes és tökéletes.
A végtelen és felfoghatatlan teljesség az ABSZOLÚT/ABSZOLÚTUM.
Az ABSZOLÚTUM a legmagasabb és az a számunkra felfoghatatlan Végtelen Lény, ami a létezés forrása.

Ő a megnyilvánulatlan nyugalom periódusa.

Szám szerint minden élet és forma aktív forrását az EGY, a passzív forrását a nemlét, az Abszolút, a zéró, a semmi képviseli. Ezért is illik rá az a meghatározás, hogy Ő a minden és a semmi, mert benne van minden lehetőség, ugyanakkor még sincs benne semmi. A kezdet kezdetén az abszolút isteni értelem (az igazság és a végtelen) abban a kifejezhetetlen állapotban létezett, amit önmaga hatalmába kerítésének nevezhetünk. Minden, amit ismert és érzékelt a Nagy Abszolút az „ÉN VAGYOK, ÉN LÉTEZEM” kinyilatkoztatásával jellemezhető. Az Abszolút saját magában elmélyült és tanulmányozni kezdte önmagát, saját végtelenségét olyan világok sokaságára megkülönböztetve, amelyek behatároltak és végesek.
Az Abszolút Valóság az, amelyet jelenleg mi emberek a véges, korlátozott értelmünkkel nem vagyunk még képesek felfogni, tehát ennek következtében az Abszolút számunkra felfoghatatlan.
Ha mégis szeretnénk kifejezni az Abszolútumot, akkor úgy határozhatjuk meg, hogy az Abszolút az a valami, ami mindennek az okozója, de ő maga nem okozat, tehát az a kiindulás, aminek nincsen oka. Továbbá ő az a meghatározatlan végtelen, s mindent magába foglaló, ami mindent tartalmaz, ezért nincsenek tulajdonságai így korlátai sem. Amit mi mégis tulajdonságainak tekintünk az inkább, valamilyen minőséget fejez ki.

Összegezve: Az Abszolút mindentől független, a létezőt önmagában megtestesítő és azt létrehozó örök, tökéletes és változatlan szubjektum.
Ez a valami, amit Abszolútnak nevezünk annyira elvont és meghatározhatatlan, hogy egy szó illik rá: az EGYETLEN.
Az Egyetlennek két állapota van:
- Megnyilvánulatlan
- Megnyilvánult
Amikor megnyilvánul, akkor keletkezik a világ.
Amikor megnyilvánulatlan, akkor a saját öntudatában van és jelenlegi tudatunkkal még elképzelni sem tudjuk, hogy mi van ebben az állapotában.

Abban az esetben, ha az ABSZOLÚT megnyilvánul, ezt a MEGNYILVÁNULTAT nevezzük ISTENNEK, amikor ISTEN nyilvánul meg azt pedig a LOGOSZ-nak, vagyis a MEGNYILVÁNULT ISTEN-nek.

Adeptus
Az a nagy lény, aki befejezte emberi fejlődését, de aki önként visszajön a földre, hogy segítségére lehessen az emberiségnek.
Az Adeptusok a fejlődési folyamat irányítói, és kivitelezői, akik isteni irányítás alatt dolgoznak az emberiség üdvére.  Az Adeptus tehát a tökéletességet elért ember, aki felszabadult tudatát a Logosz tudatához, az Istenség Óceánjához kapcsolta, így bizonyos értelemben ő az Avatára, aki leszállt a magasságokból.  Még magában hordja az ember minden jegyét, emlékében a múlt küzdelmeit, de az Isteni Tudathoz kapcsolva, ami most az övé is. Az Adeptus nem csupán az Istenség megtestesülése, hanem az emberi együttérzésben is végtelenül tökéletes.

(Lásd még Arhát, Felemelkedett Mesterek)

Agy
Az agy az összekötő kapocs a szellem és a külső világ között az emberben.  Nélküle a szellem a külső világban semmit sem tud csinálni.

Akarat
Az az erő, ami  a gondolatok és érzések között működik és ami felosztja az elmét tudatra és tudatalattira. Az akarat önmagában egy tökéletesen nyugodt, csendes és mozdulatlan létezés. Pszichológiai értelemben véve az akarat az a képesség, ami a tudatot egy bizonyos dologra összpontosítva tartja, és minden egyebet kizár. Nincs felső határa annak, amilyen szintre az akarat fejleszthető.
Nem szabad összetéveszteni a kozmikus akarat tevékenységét, amely az Első Logoszé, az oszthatatlan Úré, az Atyáé, a személyiség akaratosságával!
Az akarat a vágy magasabb megjelenési formája.

Akasha
Szó szerint tér. Az első megynilvánult elem a kozmikus
fizikai síkban, a harmadik Atma (szellemi) sík alakítható anyaga, amiből az összes dolgok.  Jellegzetessége a hang.

Alkímia
Az alkímia titkos tudomány, a mai természettudományok forrása. A legrégibb tudomány és attól titkos, hogy a személyiségtudatú ember számára rejtve van a teremtéssel és a fejlődéssel, valamint az univerzális (egyetemes) törvényekkel kapcsolatos információ.
Az alkímia az emberek ősi vágyait igyekszik megvalósítani (halhatatlanság, örök ifjúság, testi-lelki megtisztulás) úgy, hogy a természet erőit, elemeit és szellemi energiáit alkalmazza. Ezért megkülönböztetünk ezoterikus és exoterikus alkímiát.
Az ezoterikus alkímia a tudatban játszódik le, ez a szellemi átalakulás. Célja a tudat megtisztítása, a lélek nemesítése (arannyá változtatása), vagyis az ember megvilágosodása. Az embernek keresztül kell mennie a sötétségen és a halálon, hogy ismét újjászülethessen a világosság számára. Az átalakulás, amelyen az ember (anyag, lélek, szellem) több inkarnáció során folyamatosan keresztülmegy, megismétlődik, és ez az Egyetemes Értelem és az Anyag megjelenési formáját szolgálja.
Az exoterikus alkímia a fizikai anyagok átalakítására, nemesítésére irányul, amit legjobban a fémből arannyá változtatás példáz.
Az alkímia tehát az átváltozás/átváltoztatás tudománya, amelynek célja a filozófuskő (bölcsek köve), vagyis az univerzális anyag felfedezése, amely a fémet arannyá, a személyiséget szellemmé változtatja, ami gyógyítja a betegséget, valamint jobbítja az emberi természetet.

                  < < <
Vissza                                                                                                    Tovább > > >         
Szolgáltatások"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."


Spirituális szótár