Copyright:  Kovács Éva Mária          
A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z
A

Analógia
Általánosított hasonlóságot jelent. A megfelelések törvénye, kapcsolat.

Angyal
Szellemi rendbe tartozó fénylény.
Legismertebb nevükön Angyaloknak, Déváknak nevezik azokat a fénylényeket, akik (más életáramlatokkal is) együtt működnek a Logosszal, később pedig az emberekkel a fejlődés általános elrendezésén.

Angyali hierarchiának nevezzük azt a szellemi rendet, amelyben a fejlődés különböző fokain álló fejlett lényeket a Logosz a mostani emberiség előtti fejlődésből hozott magával.
Az angyalok teste annak a birodalomnak az elemi esszenciájából van alkotva, amelyhez tartoznak – jelenleg az éteri és asztrális birodalom ez – és a lény akarata szerint változtathatja alakját. Testük szubsztanciája és formája az angyali energiaáramlatokból származik. Az angyalok képesek arra, hogy asztrális vagy éteri testüket annyira besűrűsítsék, hogy számunkra fizikai testként legyen látható.
Ezek a lények vágyak nélkül szeretnek és nincsen saját akaratuk.
Az angyalok az élet, az erő és a tudat hármasságának hordozói és megnyilvánítói. Ők hozzák létre az emberi, állati, növényi és ásványi megnyilvánult testeket, de a bolygóét is mindegyik síkon.
Munkájukhoz az is hozzátartozik, hogy intelligens együttműködésükkel növeljék és fenntartsák az isteni erőnek lelkesítő, vitalizáló, és szellemítő tevékenységét. Tevékenységeik egésze a megnyilvánulást segítő élet – vagy szellem – oldalára összpontosul. Az angyal az élet oldalra összpontosítja figyelmét, és mindezt úgy teszi, hogy nem az anyaggal vagy a formával azonosítja magát, hanem a mindkettő mögötti élettel (vagyis az örökkévalóval – a Teremtővel).

(Lásd még a Déva)

Antahkarána
Híd
a lélek és a személyiség között. Ez az a bizonyos „ÖSVÉNY”, amit a teozófia szerint a törekvőnek meg kell találnia és végig kell járnia.

Anupádaka sík
Az Anupádaka szó szerint „köntös nélküli”. Opaptika, pali nyelven „szülő nélkülit” jelent, vagyis önmagától, apa-anya nélkül született átalakulást.
Naprendszerünk hét síkja a Naplogosz Tudatának alapvető aspektusa, vagy kinyilatkoztatása.
A kozmikus fizikai világ második síkja az Anupádaka (Monádi) sík (második kozmikus éteri sík).
A hét kozmikus éteri síkot az alábbi megnevezésekként ismerjük:
ÁDI – Logosz sík – Isten síkja

ANUPÁDAKA – Monád sík – még ez is Isten síkja
ATMA – Szellemi sík – Nirvána      
BUDDHI – Intuíció sík – Szellemi Lélek (itt vagyunk egyek – egységtudat) – Krisztusi tudat
MANASZ – Mentális sík – Gondolkodó; elvont (lélek) és konkrét (személyiség)
ASZTRÁLIS – Emocionális – Érzelmi sík (vágy, szenvedély)
FIZIKAI – Szilárd anyag (test)

(Lásd még Síkok)

Anyag
Anyag vagy matéria. A Szellem megkristályosodott formája.

Aranykor
Az ókori egyiptomiak, sumerek, kelták és az ógörögök a halhatatlanság, a szabadság, a béke és a kozmikus szeretet világkorszakát, az „istenek idejét” Aranykornak nevezték.
2012. december 21-én Földünk és vele együtt az emberiség belépett az Aranykorba, mely egyéni és társadalmi változást hoz számunkra. Az ember felismeri önön belső végtelenségét és az Istennel való azonosságát.
E kor filozófiája holisztikus-, ezoterikus-, bölcseleti irányzat és világkép. Ez az a szemlélet, ami az „Örök filozófia”. Ezt nevezik tértől és időtől függetlenül létező egyetemes tudásuniverzumnak.

Arhát
Az Adeptus buddhista elnevezése (tiszteletreméltó).

Aspektus
Kifejeződés, szemlélet. Valaminek a jellege, minősége, arculata, külső megjelenése.

Asztrális sík
Maga a szó csillagosat, csillogót jelent. A finom anyagnak azt a területét írják le vele, ami közvetlenül körülveszi és áthatja a fizikai világot. Az asztrális sík a vágy, a szenvedély, az érzelem, és az érzés világa.
Naprendszerünk hét síkja a Naplogosz Tudatának alapvető aspektusa, vagy kinyilatkoztatása.
A kozmikus fizikai világ hatodik síkja az asztrálsík (kozmikus folyékony sík).
ÁDI – Logosz sík – Isten síkja
ANUPÁDAKA – Monád sík – még ez is Isten síkja
ATMA – Szellemi sík – Nirvána      
BUDDHI – Intuíció sík – Szellemi Lélek (itt vagyunk egyek – egységtudat) – Krisztusi tudat
MANASZ – Mentális sík – Gondolkodó; elvont (lélek) és konkrét (személyiség)

ASZTRÁLIS – Emocionális – Érzelmi sík (vágy, szenvedély)
FIZIKAI – Szilárd anyag (test)
(Lásd még Síkok)

Asztrális test
A tudat eszköze (érzelmi test), az asztrális (érzelmi) síkon.
Az ember asztrális teste megjelenésben hasonlít a fizikai testhez, azonban anyagában egy sokkal finomabb, áttetszőbb és lazább szerkezetű tudathordozó eszköz.
Az asztrális test megjelenésében állandóan változik, úgy ahogyan az ember érzelmei is változnak.   < < < Vissza                                                                                                                      Tovább > > >


Szolgáltatások


"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."


Spirituális szótár