Copyright:  Kovács Éva Mária          
A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

B

Beavatás
Minden beavatás egyszerűen szólva MEGISMERÉS. A beavatott megismeri beavatott társait, akikkel egységet alkot, és megismeri misszióját, amelyre hivatott. A beavatás bebocsátást jelent a misztériumok tudásába.  

Beavatott
Olyan ember, aki bebocsátást nyert a misztériumok ismeretébe, miután az előírt próbákat kiállta.

Betegség
Kivétel nélkül minden betegség a lelki élet elfojtásának a következménye.
A betegség a léleknek egyfajta eszköze/üzenete, amely felhívja a személyiség figyelmét arra, hogy az ember nem a kijelölt életfeladatának (Teremtői tervének) megvalósítására törekszik, hanem nagyon is eltér attól.
A betegségek nagy része a gondolati és az érzelmi életünk problémái miatt alakulnak ki. Az egészségromlás kialakulásának alapvető feltétele, valamilyen erővel való visszaélés valamelyik korábbi, de leginkább a jelen életünkben.
Minden betegséget a harmónia hiánya vált ki, ami azt jelenti, hogy diszharmónia keletkezik a forma és az élet (anyag és szellem) aspektusai között.
A betegség pótcselekvés is, hiszen az egészséges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választ az ember.

Bölcsesség
A rendezett érzések gyűjteményének is nevezik.
A személyiségtudat egyesül az egyéniségtudattal. A bölcsesség számos inkarnációnak az eredménye, sok tapasztalás és tudás produktuma. A bölcsesség a lélek összefoglaló tudásának mindentudása.

Buddhi
Az a tudat, ami megismeri a formában lévő életet, saját közvetlen felfogása révén.
Naprendszerünk hét síkja a Naplogosz Tudatának alapvető aspektusa, vagy kinyilatkoztatása.
A kozmikus fizikai világ negyedik síkja a Buddhi, az Intuíció (Negyedik kozmikus éteri sík).
ÁDI – Logosz sík – Isten síkja
ANUPÁDAKA – Monád sík – még ez is Isten síkja
ATMA – Szellemi sík – Nirvána
BUDDHI – Intuíció sík – Szellemi Lélek (itt vagyunk egyek – egységtudat) – Krisztusi tudat
MANASZ – Mentális sík – Gondolkodó; elvont (lélek) és konkrét (személyiség)
ASZTRÁLIS – Emocionális – Érzelmi sík (vágy, szenvedély)
FIZIKAI – Szilárd anyag (test)
(Lásd még Síkok)

C – Cs

Chohan
Valamely Teremtő sugárnak az ura.

Csakra
A csakra szó speciális használata szerint az ember éterikus másának felszínén lévő kerékszerű örvényléseket jelenti.
Az asztrális érzékelő központokat örvénylő mozgásuk miatt csakráknak, vagyis kerekeknek nevezik.
A mentális síkból kapott holografikus gondolatformákat, információt az asztrális síkban feldolgozza, az éteri testbe közvetíti, majd a fizikai test szerveibe irányítja.
Az ember körül kialakuló energiamező sűrűsége nem egyenletes, hanem helyileg erősen inhomogén (különböző elemekből álló).
Hét fő csakrát különböztetünk meg, melyből öt energiaközpont nagyjából a gerinc görbületével esik egybe, valamint a koponyában található közülük kettő. Számos kisebb energiacentrum is található testünk különböző részein, például a tenyéren, az arccsonton vagy a bordáknál.

Csoda
Természetfeletti esemény, ami az észlelő (ember) ismereteit és tapasztalatait meghaladó jelenség, melyre nem talál ésszerű magyarázatot.< < < Vissza                                                                                                                        Tovább > > >
Szolgáltatások"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."