Copyright:  Kovács Éva Mária          A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

E

Egészség
Nem csupán betegségmentesség, hanem a Szellem – Lélek – Test teljes harmóniája, kiegyensújozott működése és szociális jóléti állapota.

EGÓ (ÉG – Ő)
Az Isteni Én tükörképe, vagyis a Lélek.
Sajnos igen gyakran összetévesztik a személyiséggel, ami az alsó egó megnyilvánulása. Tehát az egó (lélek) az Isteni Ént képviseli az emberben és legfőbb célja az, hogy karmikus kötelezettségeit teljesítse és kiszabaduljon a kauzális testből.
Az egó a Felső Isteni Én – a Belső Krisztus.


Elementál

Tudatos, vagy fél-tudatos nem emberi erő a természetben. Az elementálok a formák felépítésében jelentősen közreműködnek.
Két fajtájuk van:
Mesterséges elementálok
Természetes elementálok, vagy természet szellemek: föld, víz, tűz, levegő.

Elfojtás
A tudatos elme által nem elfogadott gondolatok, emlékek, élmények kizárása a tudatból.
Az elfojtás olyan pszichés blokk, amely az egyéni tudattalanba került nagy feszültséggel rendelkező, többnyire negatív élmények energetikai fölhalmozódását eredményezi. Legtöbbször a félelem, aggódás, harag, düh és bűntudat állnak mögötte.


Elme

Tudatalatti működés, amely mind a kauzális, mind a mentális testen át működik. A fizikai agy csupán a két test rezgéseinek felfogó eszköze. Az öntudati állapotok összességének megjelölésére használt kifejezés, amelyeket a gondolat, akarat és érzelem fogalmai alá csoportosítunk.
Az emberben az értelem eszköze.


Ember

Pszichológia szerint: az ember a fizikai test, az életerő, lélektani állapotok vagy emocionális körülmények, valamint mentális vagy gondolati reakciók összessége.
Az ember, holisztikusan szemlélve kozmikus lény, aki a SZELLEM-LÉLEK-TEST egysége és az isteni erőnek és tudatnak a hordozója, valamint megnyilvánítója.
Olyan lény a világegyetemben, akiben az értelem a legmagasabb szellemet a legalsóbb anyaggal egyesíti, ennélfogva  az ember a megnyilvánult Isten.
Feladata: Az egyéni tapasztalatszerzés, melynek eredménye a lélek számára a végtelen fejlődés.

Evolúció
Fejlődés, szellemi fejlődés. Célja a bölcsesség elérése.

 

É

Élet
Az ÉLET/LÉT = TUDAT, azaz szellemi struktúra, a létezés észlelése. Az élet a mindenen áthatoló anyagi és szellemi elv, amely minden anyagi formának a teljes és sajátos képességét jellemzi.
Egy élet van (bár nagyon soknak tűnik) és a világmindenség ebben az EGY ISTENi életben létezik és működik.

Élettér
Valójában mindaz, ami (amiben) vagyunk, saját erőfeszítéseink, vagy tehetetlenségünk eredménye.

Értelem
Az értelem latolgató és mérlegelő folyamat, ami a megfigyelés során összegyűjtött tényeket elrendezi, egyiket a másikkal szemben mérlegeli, következtetéseket von le belőlük. Ez az alsó manasz felhasználása az agyi szerveken keresztül.

Étertest
Élet-test, amit néha „éterikus hasonmásnak” vagy „éterikus megfelelőnek” is neveznek, amely áthatja a fizikai testet. Az éteri test tudathordozó eszköz, rajta keresztül halad át az összes erőfajta a fizikai forma különböző részeihez jó vagy rossz, pozitív vagy negatív eredményeket kiváltva.  Az éteri test funkciója az, hogy energiaimpulzusokat fogjon fel és ezen impulzusok vagy erőáramlatok hatására aktiválódjon.< < <
Vissza                                                                                                                       Tovább > > >
Szolgáltatások"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."