Copyright:  Kovács Éva Mária          A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

F

Fájdalom
A fájdalom tulajdonképpen tünet. Tudatunk saját részeként merül fel érzés formájában. A fájdalom az ember élete során egy olyan felhalmozott dolog (és nem probléma), ami kezd határozottan a személyiségtudatba berögzülni. A fizikai fájdalom figyelmeztető jelzés, hiszen testünk mindig azon részén jelentkezik, amely nem tökéletes saját értékelésében, mert az ember nem ismeri és nem vállalja fel valódi gondolatait, érzéseit és cselekedeteit. Minden testi fájdalom az egyszerre jelenlévő, de ugyanakkor ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. Mit jelent ez? Az ember többnyire nagyon jól tudja, hogy mi lenne számára a helyes út, tisztában van a megoldással, ám mégis mást cselekszik.

Fehér Testvériség
Nagy szellemi lények hierarchiája, akik befejezték, vagy majdnem befejezték emberi fejlődésüket.

Felemelkedett Mester

Az a nagy lény, aki befejezte emberi fejlődését, de aki önként visszajön a földre, hogy segítségére lehessen az emberiségnek.  A Tökéletes Ember, Bölcsesség Mestere, Isten Ember, Királyi Tanító.
(Lásd még Adeptus)

Félelem

A félelem az ember egyik legveszedelmesebb ellensége, mert ez az érzés tulajdonképpen a rosszban való hitet jelenti (a hit pedig teremtő, alkotó/alakító erő). Amitől félünk, az gyakran bekövetkezik. A félelmet a negatívumban való hitnek is nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogyha félünk valamitől, akkor abban hiszünk, hogy amitől félünk, az számunkra megjelenik.
A félelmeink az Istenbe és a saját magunkba vetett bizalom hiányosságai miatt alakulnak ki.


Filozófia

A filozófia kifejezés görög eredetű, szó szerint a „bölcsesség szeretet”-ét jelenti. Az a bölcsesség, amelyről szó van, –  a görögök felfogása szerint – olyan fenséges tudás, hogy csak az istenség birtokában lehet. Ezért az ember osztályrésze az isteni bölcsesség kutatása. Ez nem egy kész, befejezett valami, hanem folyton bővülő eleven élet.
Minden filozófia elveken épül. Azonban nemcsak elmélet, hanem műalkotás is, mely alkotójának személyiségéről és lelkiségéről sok mindent elárul.
A filozófia egyfajta kritika is, hiszen kritikája mindannak, amit mások hisznek, állítanak, ugyanakkor bírálata önmagunknak is.

A filozófia tárgya: A világegész megismerése, mert az egész tudás  csak az egész valóságra irányulhat.
Irányzatai:
Természetfilozófia -  A világ  fizikai oldalának megismerésére irányul  (matematika, fizika, biológia stb.)
Társadalomfilozófia - Célja megtalálni az ideális társadalmi formákat, felfedezni, hogy miként lehet egyensúlyba hozni az egyén boldogulását a társadalom boldogulásával.
Vallásfilozófia/teológia (egyház) - Tárgya Isten mibenlétének kiderítése és az ember kapcsolata a teremtővel (sajnos jelenleg e tanok nagy része torzítva van). A teológia a társadalomfilozófia és az etika tárgykörébe tartozó gondolatokkal kooperál.
Ezoterikus filozófia - Célja az ember szellemi fejlődésének lehetőségét feltárni, felfedezni és megérteni az univerzum működésének mélyebb alapelveit, és a "megvilágosodás" lehetséges módjait kifürkészni.
G – Gy

Gondolat
A gondolkodó energiája, ami a mentális világ anyagában rezgéseket hoz létre. Ezek a rezgések áthaladnak az asztrális és a fizikai világon és az agy – képessége szerint – válaszol rájuk.
A gondolatot arra használjuk, hogy tudáshoz jussunk az anyagi dolgokról, és azok összefüggéseiről.

Gondolkodás
A Szellemanyag struktúrája rendezésének folyamata.
A legmagasabb szintű megismerési folyamat, amely a valóság lényeges tulajdonságait és törvényszerű összefüggéseit elvont és általános szinten tárja fel.

Gyökér (Muladhara) csakra
Ez az energiaközpont a gerinc aljánál található. A lét alapja, a biztonság, a Föld elem és az isteni Én fizikai aspektusa.
Meghatározza a fizikai életet biztosító energia és akarat mennyiségét.

Gyűlölet
A legfélelmetesebb, legmágikusabb érzelmi struktúra, amely eddig a földön megjelent. túlszárnyal minden más emberi gyöngeséget pl. önzést, kényelemvágyat, halálfélelmet stb.
A gyűlölet felkorbácsolja a fanatizmust, tömeggé teszi az embert, és az a saját pusztulása árán is csak pusztítani akar.
A gyűlölködő embernek nincsenek önálló gondolatai, erkölcsi erővonalai, csupán hiányérzetei vannak.< < < Vissza                                                                                                                      Tovább > > >
Szolgáltatások


"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."