Copyright:  Kovács Éva Mária          A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

H

Halál
A halál nem az élet vége, hanem csak egy lépés az élet egyik állapotából a másikba.
Amikor a fizikai testet végleg elhagyja a lélek, akkor beszélünk halálról, de csakis a fizikai test elmúlásról van szó.
A zodiákusban a halál mindig valami javára történik. A halál lehetőséget ad az újjászületésre. 

(Bővebben: http://www.logoszvilag.hu/halal.html )

Harmadik szem (homlok, Adzsna) csakra
Ez a központ a szemöldökök között, a szemek felett helyezkedik el.
Felsőbbrendű szellemi erők, az intellektus, a tisztánlátás, az emlékezőtehetség és a szellemi akarat székhelye, a test szintjén pedig a központi idegrendszer irányítócentruma. 
Azoknak a képességeknek a helye, amik segítségével intuitív módon a láthatatlan világokban is tájékozódhatunk.

Hazugság
Akaratlagos választás, amely a célpont félrevezetésére irányul anélkül, hogy erre felhívnánk a figyelmét.

Hármasság
Bár csak egy élet van, az háromféle módon nyilvánul meg. Az ÉN – a NEM ÉN – és a KÖZÖTTÜK LÉVŐ KAPCSOLAT. Ezek pedig Egyben oldhatók fel, mivel lényegében minden anyag – szellem. Az anyag és szellem az örök szubsztancia két aspektusa. Az anyagra ható Logosz tudata, mint akarat, bölcsesség és teremtő tevékenység jelenik meg, azon szint szerint, amelyben megnyilvánul.

Hermafrodita
Nemtelen. Saját magát megtermékenyítve képes magát szaporítani, azonban nincsen két ivarszerve.

Hit
A hit konkrét tudás, amely megfelel a személyiségtudat evolúciós szintjének, és egyben olyan kellék is, amely lassan jön létre, amint az öntudat mindjobban pártatlanná válik. A hit nem hagyja, hogy a sikertelenségben elkeseredjen az ember. Nagyon fontos azonban, hogy tudjuk különbséget tenni a vakhit és a tévhit között.
Hit = Bizalom

Holisztikus filozófia
Ez a filozófia egy specializáltnak nevezhető területe, amely szorosan összefügg az ezoterikus és a spirituális szemlélettel is.
A holisztikus filozófia az Aranykor filozófiája, amely az egységben/egységesen való gondolkodást, elmélkedést jelenti.
Ez a szemléletmód a jelenségek eredendő komplexitásának megértésére irányul. Magva az az elv, hogy a részek csak az egészhez való viszonyukban nyernek értelmet. E gondolkodásmód azt jelenti, hogy analógiás észjárással az egészre, mint összefüggésrendszerre figyelünk, vagyis a mindennek a mindennel való kapcsolatát és összefüggését keressük. Ez egyet jelent az EGYSÉGre való törekvéssel.
A holisztikusan gondolkodó ember minden részt az egészben lát, így a részt az egész tagjaként fogja föl. Mindenben ugyanazt veszi észre, minden részletben az EGY-nek, az EGÉSZ-nek, vagyis ISTENNEK az értelmét figyeli és keresi, így a hagyományostól eltérő gondolkodásmód körvonalait bontakoztatja ki. Ez egy olyan gondolkodásmód, amely az embert önálló felelősségvállalásra és cselekvésre ösztönzi.
< < <
Vissza                                                                                                                      Tovább > > >
                                                                                                                                                            

Szolgáltatások

"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."