Copyright:  Kovács Éva Mária          
A-Á  B-C-Cs  D  E-É  F-G-Gy  H  I  J  K  L  M-N  O-Ö-P  R-S  Sz  T  U-V-Z

I

Ibolya Láng
A Vízöntő korszaknak, vagyis a Béke, a Szabadság és a Megvilágosodás korának szellemi energiája, ami nem más, mint a külső megnyilvánuláshoz törekvő akarat, az isteni tervnek és rendezett végrehajtásának egysége, a rend elvének, a szépségnek és a tökéletességnek manifesztációja.
Az Ibolya Lángot már az ősi Egyiptom misztérium iskoláiban is ismerték. A neoplatonisták szerint: "Filozófuskő - öntranszformáló tűz, amely fölfelé vezeti a lelket, felemelvén a Szellem szintjéig minden olyan tulajdonságot, amely lefelé irányult, ellenállva a Szellem esszenciájának." A szellemi alkimisták célja a mai napig is az, hogy felemeljék a személyiséget a lélek tisztaságának szintjéig, majd a lelket a szellem szintjéig, vagyis az Istennel való egyesülés eredeti állapotába, amely a Teremtővel való Egység, és az igazi halhatatlanság állapota.
St. Germain felemelkedett tanító adja át nekünk az Ibolya Láng felhasználásának művészetét, így adva lehetőséget arra, hogy karmánkat transzmutálhassuk, ily módon könnyíthessünk saját sorsunkon, hozzátartozóink sorsán, és az egész emberiség jelenén és jövőjén.
Az Ibolya Láng több néven is ismert: Szent Lélek energiája, a Kegyelem Lángja, a Megbocsátás Lángja stb.

Az Ibolya Láng, amely ha jól vizualizált, és rendszeresen, naponta tiszta szívből előhívott, megtisztítja a személyiség négy alsó testét és transzmutálja a negatív tulajdonságokat, védelmet nyújt a gonosz ellen, elhárítja a veszélyt, a betegséget, és a rossz élményeket is.
St. Germain így szól az Ibolya Lángról:
"Lehetetlen felsorolni az Ibolya Láng minden jóságát. Az Ibolya Láng megsemmisíti a belső szakadásokat, amelyek a pszichológiai problémák okai, és gyerekkorban alakulnak ki, valamint a megelőző megtestesülésekben, így megteremtették a mély nyomokat, amelyeket századról-századra nem sikerült elfeledtetni.
Ibolya Láng - hatásos enyhítőszer… Aki tud róla, adja oda őt szívem adományaként mindenkinek, akikkel találkozik az úton. Közölje minden nemzettel, néppel, és embertársával, hogy az Ibolya Láng a REMÉNYSÉGÜK."

Idő
Csupán érzékcsalódás, amelyet az öntudat állapotainak egymásutánja idéz elő, miközben az örök időtartamon át haladunk.
A három időszak jelen, múlt és jövő, ami az ezoterikus bölcseletben kiegyenlített idő csupán a megjelenések világában létezik.

Igazság
Isteni gondolatáramok, felsőbbrendű és tökéletes ismeret.

Illúzió
Az illúzió a valóság megjelenítéseinek téves értelmezéséből fakad, nem annak látva azokat, amik valójában.
Illúzió: „az, ami nincs”

(Lásd még Maja)

Individuum
Egyéniség, lélek, egyéni megnyilvánulás, az Isteni ÉN tükörképe.

Intellektus
Értelem, felfogó képesség, ész.

Isten
Mindent átható világszellem (tudat).
(Bővebben:
http://www.logoszvilag.hu/isten3_1.html#Isten%203/1.%20sz%C3%B6veg )

Intuíció
Egyfajta érzékelés, amelyet belső hangnak is neveznek (ilyenkor az ember tudata a szellemi feléhez, és a lelkéhez kapcsolódik). Befelé látást, befelé tekintést jelent, ami olyan közvetlen és gyors folyamat, mint a fizikai látás.
A „jelen” úgy ki van bővülve ebben a tudatban, hogy a múltat, jelent és a jövőt is magában foglalja. Az emberi tudat folyamatosan és fokozatosan átfedi más egyének tudatát, és felismeri a velük való egységet. Másokat nem kívülről való megtekintéssel ismerünk meg, hanem azzal, hogy bennük vagyunk. Ezen a szinten az elmén túl, az igazság felfogása közvetlen és nem a józanésztől függ éppen úgy, ahogyan a látás a tapintásnak hatalmas kiterjesztése. Amikor az ilyen meglátások leszűrődnek az agyba, intuícióról beszélünk, vagyis meglátásunk van.
Az intuíció egyenlő a Krisztusi Tudatszinttel, ami a buddhi sík szinonimája. Ez a lélek fénye, az ember feletti, az isteni szint, amely előtt nincsenek titkok.

Involúció
Az időperiódus, amely folyamán kialakul az öntudat, és a tudathordozók létrejönnek, amelyen keresztül a Szellem megnyilvánul az emberben. (Leszálló ív)

Ima
Felemelkedett kívánság.
(Bővebben:
http://www.logoszvilag.hu/imadsagok.html )< < < Vissza                                                                                                                      Tovább > > > Szolgáltatások

"Az igazi tudás… nem mentális, hanem spirituális állapot, és a megismerő, valamint a megismert teljes egyesülését jelenti."