Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
"A Nagy Anya Isteni Jelenléte - a megnyilvánult Világegyetem minden életének titokzatos fényében jelen van."

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Copyright:  Kovács Éva Mária          


MÁRIA - SZŰZANYA

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Írj nekem!
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Világanya Szűz Mária
Mária - Szűz Anya
1.

A Szűzanya neve mindannyiunk számára ismert. Tudjuk, hogy Máriáról van szó, Jézus Urunk édesanyjáról.
De mit tudunk még róla? Ki Ő, és mi a feladata az Univerzumban? Miben kérhetjük a segítségét?
Bizonyára sokan mondtuk már ki a segélyhívó mondatot, hogy "Szűz Anyám segíts...!"
Szeretnék egy kicsit rávilágítani Szűz Mária mivoltára, és bízom benne, hogy az évszázadok alatt elferdített valóság most kap némi fényt, ami által Mária Anya az igazság és tudatosság pompájában újra tündökölhet előttünk.
A régi emberek furcsa és költői gondolatai mögött mindig sokkal több rejlik, semmint a legtöbben hiszik. Buta dolog tudatosan előítéletekkel feltöltekezni, messze okosabb dolog megpróbálni megérteni azokra a kérdésekre a választ, melyek számunkra hosszú évek óta homályba vannak merülve.
Mindaz, ami bármely vallásban, bárhol művészi, és az embereknek segítséget nyújtó volt, mindig valódi igazságot takar.
A mi dolgunk, hogy felkutassuk ezt az igazságot, és hogy letakarítsuk róla a hosszú korok lerakódásait, hogy az igazság a mai ember számára is felragyoghasson!
Tehát, akkor mit is tudunk Máriáról, azon kívül, hogy Jézusnak az Isten fiúnak az anyja? Feltették-e már magukban a kérdést, hogy milyen volt Mária gyerekként? Mert nyilvánvaló, hogy Ő is gyermekként kezdte a fizikai megtestesülését!
Kik voltak a szülei? Miért pont ő volt a kiválasztott nő arra, hogy Jézusnak életet adjon? És ami mindig is érthetetlen volt számomra, hogyan foganhatott meg a gyermek benne, ha férfi soha nem érintette, és hogyan maradhatott szűz, miután gyermeknek adott életet?
Nagyon elszomorít a tudat, hogy sokkal kevesebbet tudunk Máriáról ahhoz képest, mint, amit tudhatnánk.
Évszázadok során igyekeztek a vallástanítók a lehető legjobban eltitkolni és elferdíteni az egykor írásokba foglalt tényeket. Nem állt érdekükben, hogy az emberek tudásra tegyenek szert, ugyanis valaki minél tudatosabb, annál nehezebben lehet megvezetni a mesékkel és önző, önös érdekeket szolgáló hazugságokkal.
Engedjük be magunkba az isteni erő és szeretet e gyönyörű és csodálatos megjelenési formájának spirituális megközelítését, akit Világanya néven nevezve kegyelettel veszünk körül!

Mária gyermekkora
Mária, Nakeb Adiabene pártus hercegnek és Grapte Kharax pártus hercegnőnek hosszú várakozás után megszületett gyermeke, akit Isten szolgálatára ajánlottak fel. (Adiabene: Galilea és Samária pártus neve)
Mária apja Joachim, aki Keleten a Nagy Fehér Testvériség Héliosz Szent Temploma misztikus rendjének, Jeruzsálem külső kapujánál lévő templom főpapja volt. A szent szertartások buzgó követője, aki fogadalmat tett, hogy mindenét a "nagy munka" szolgálatára adja. Mikor eljött az ideje, hogy felesége, Anna gyermeket szüljön, megfogadták, ha a gyermek leány lesz, és kisded korában isteni elrendelés jelét mutatja, akkor a Szent Templom "Galambja" legyen, és a szentséges Szentélyben szűzként maradjon.
Anna pedig leánygyermeknek adott életet, akit Máriának neveztek el.
Hat hónapos korában a gyermeket szülei a templomba vitték, hogy ott a papok és a mágusok előtt bemutassák, és azok megvizsgálják, hogy mi az, amit előző életéből a jelenlegi életébe áthozott.
A Szentélyben a leányt lábaira állították, arccal Kelet felé, mialatt anyja a Vestal Tűz lábánál egy fehér szövetdarabon ült.
A kisdedet járásra ösztökélték, és Ő járt. A papok és mágusok látták, hogy néhány lépést tett, azután anyja előtt a Szentélyben letérdelt. A mágusok énekeltek, az anya felemelte gyermekét és hangosan az egekbe kiáltott:
"Ahogy az Úr az én Istenem él, addig nem jársz a földön, míg Isten templomának nem adlak!"
Anna az otthonában szentélyt állított, és a Hélioszi Templomból való szövettel borította be a földet, hogy a gyermek Mária azon járjon, és lába földet ne érintsen, míg a Templomba el nem viszik.
Eljött a gyermek születés napja! Anna és Joachim nagy lakomát rendeztek otthonukban, ahol a közösség templomának papjai, írástudói és mágusai is jelen voltak. Joachim a gyermek Máriát a szentélyből a papok elé hozta. A mágusok pedig hivatalosan is elnevezték Máriának.
Amikor Mária 12 éves lett, olyan jelek és cselekedetek tették asszonyossá, amelyek megmutatták, hogy eljött az idő…

Szolgáltatások
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
 
 
1 2 3 4 5 6