Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz AnyaMária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
"Tiszteljétek az asszonyt, a világ anyját; benne van a teremtés igazsága. Ő minden jó és csodálatos alapja. Ő az élet és halál forrása. Tőle függ az emberi létezés, mivel ő a támasz az ember küzdelme során."

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Copyright:  Kovács Éva Mária          

MÁRIA - SZŰZ   ANYA

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Írj nekem!
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Világanya Szűz Mária
Mária - Szűz Anya


2.

Joachim jelet kapott, hogy egy özvegy fogja magához venni Máriát.
Volt egy József nevezetű a galileai közösségből, aki a Királyság buzgó híve volt. Mikor meghallotta, hogy minden özvegynek el kell menni Hélioszba, szerszámait, amivel éppen egy házat épített letette, és sietett, hogy a többiekkel tartson. Mikor minden özvegy összegyűlt Héliosz Temploma előtt, a főpap 144 szent botot választott, és az oltár előtt megtisztította őket, azután minden özvegynek adott egy botot. De a megígért jel nem jött, amiből Joachim a választást megtehette volna. József volt az utolsó, aki egy botot kapott, és amint a főpap üdvözlésére emelte, egy fehérgalamb jelent meg a bot végén, és József feje fölött időzött. Akkor a főpap azt mondta Józsefnek:
"Neked adatott, hogy a Héliosznak adott szent szüzet megkapjad, és otthonodban magadnál tartsad."
Akkor József ezt mondta Máriának:
"Íme Isten Templomából kaptalak téged. Házamban hagylak, és én elmegyek, hogy befejezzem az épületet, aztán hozzád jövök."
Így történt, hogy Mária Józseffel élt, az özveggyel és áccsal, mint Testvéri Közösség szüze.
A mai köztudatban az él, hogy József egy fiatal férfi volt, ám ez nem így van, mert bizony József egy idős özvegyember volt. Józsefre ne úgy gondoljunk elsősorban, mint ácsmesterre, mert ez is csak egy szimbólum része, és nem pedig a történelemé. Ebben a szimbólumban József az Áldott Szűznek, az ember lelkének a védelmezője. Ő az értelmet szimbolizálja, és mivel az értelem (az elme) nem teremtője a léleknek, hanem csak berendezője és díszítője, ezért József nem kőműves - nem az Univerzum nagy Építésze - hanem ács.

A fogantatás - szűznemzés
Mária otthon egy fonáson dolgozott, amikor egy nagy Mesternek az alakja jelent meg előtte (Gábriel Arkangyalként ismeretes), aki azt mondta neki: "Ne félj! Nagy örömhírrel jöttem, Mária Szent Szűz és Héliosz Szent Galambja, mert eljön a napod, hogy a bölcsek jóslatát teljesítsd! Isten előtt kegyességet találtál, és Isten szava által fogansz."
Mikor Mária ezt meghallotta, így szólt: "Isten szava által foganok? És úgy fogok szülni, mint minden asszony szül?"
Az alak hangja felelte: "Nem a te értelmezésed szerint fogsz foganni. Úgy lesz a férfi magja a te örökséged, hogy Isten Szavát lélegzi rád, és annak a hatalma szentté tesz téged, és megszenteli a magot, hogy ezeknél fogva Isten legyen. A szent élet, amely belőled fog születni, Isten fiának hivassék, és Jézus nevet kapja, mert Ő Isten lesz az emberben, és Isten lesz az emberekkel."
És Mária felelte: "Isten akarata, és szava szerint lesz!"
Amikor Mária elment a főpaphoz az megmondta neki, hogy tudósították arról, hogy eljött Mária fogantatásának napja. Megáldotta őt, örvendezett vele, és megmondta, hogy a föld minden eljövendő nemzedéke előtt a neve szent lesz.
Hatodik hónapja jött el Máriának, amikor József hazaérkezett a házépítésből. Állapotosnak találta, meglepődött és szomorú lett. Arcul ütötte magát, és a szentély zsákvászonjára borulva keservesen sírt: "Milyen arccal nézek Istenre? Mert Szüzet és a Templom Galambját kaptam, nem vigyáztam rá, és férfi megbecstelenítette? Ki tette ezt az én otthonomban?"
Ezután Máriához fordult: "Miért engedted, hogy téged, aki a két lépést megtetted a Templomnak Legszentebbjében a harmadik lépcsőre emeltek, férfi megbecstelenítsen? Nem kaptál-e ételt egy angyal kezéből annak jeléül, hogy ne fogadd el közönségestől azt, ami a földi vágyakat elégíti ki?"
Mária keserűen sírt: "Tiszta vagyok, és nem ismertem férfit! Amikor aludtam hozzám jött tiszta lélekkel, halandó testtől mentesen, és nem a kéj lélegzetét lehelte, hanem Isten szavát lehelte, ténylegesen fogantam, mint ahogyan először Isten gondolatban fogant meg, és ahogyan a gondolat megelőzte a világ teremtését, úgy nálam is a szavak legszentebbje előzte meg a bennem való életre serkentést."
József félt és zavarban volt. Félelme arra irányult, hogy akik nem ismerik Isten Törvényét, azok majd félreértik és elítélik.
József éjszaka a Mester hangját hallotta, amint ezt mondja neki: "Ne félj, mert akit Mária fogant, a Szent Lélektől van, és fiút fog szülni, és a Mennyei Urak Jézusnak fogják hívni, mert Isten Szaván keresztül a Szent Lélek lesz benne."

Szolgáltatások
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
 
 
1 2 3 4 5 6