Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
"Szeressétek asszonyaitokat, mert holnap anyák lesznek, majd az egész emberi faj ősanyái. Szeretetük az embereket nemesebbé teszi, megpuhítja elvadult, megkérgesedett szívüket."
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Copyright:  Kovács Éva Mária          

MÁRIA - SZŰZ   ANYA

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Írj nekem!
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Világanya Szűz Mária
Mária - Szűz Anya


3.

A szülés
Amikor eljött a nap, József és Mária különös tapasztalatai miatt szükségesnek látta, hogy az otthonukból eltávozzanak, és az adott helyzetben lévő nehézségeket elkerüljék. Egy barlanghoz értek, ahol Mária kérésére lepihentek, mert ideje közelgését érezte. József segítséget keresett, és egy asszonyt talált, aki a barlangba jött. Találkozott Máriával, és meghallgatta a különleges fogantatás történetét, de nem hitte. József pedig látta, hogy égen és földön, minden irányban, közelben és távolban, minden ember csendes és mozdulatlan volt és tudta, hogy ez Isten jelenléte a földön, és hogy valami csoda fog történni. Mialatt ő és az asszony a barlangban vártak, nagy fényesség jött a sötétségbe, ami Mária fölött lebegett, és őket távol tartotta. Ez a fény mindig kisebb lett, és fehérségében sűrűbb, körülvette az imádkozó Máriát, kisebbedett majd eltűnt. Amint József és az asszony csendben figyeltek, a fény eltűnt és egy kisded sírása hallatszott.
Ekkor egy angyal jelent meg nekik: "Ebben az órában, alázatos lélekkel és tiszta gondolattal a Templom egyik szüze megszülte Isten Fiát, aki a Szent Lélek, Isten Szava által fogant. A neve Jézus lesz, mert ez a neve Istennek, akinek a Lélek tüze és a Szó hatalma adatott. De óvlak titeket, hogy be nem avatottaknak elmondjátok ami történt, mert nem hisznek nektek, és azt mondják, hogy egy szűznek valami halandó ember gyermeket adott, és átkozni fognak titeket, amiért visszaéltetek a bizalommal."
Szűz Mária attól az édesanyja Jézusnak, hogy a testében kihordta a gyermeket, és jelen volt annál a jelenségnél, amikor a fényből megszületett az Isten Fiú, miközben ő egyfolytában imádkozott az Úrhoz.
A mai keresztény ember elismeri, hogy Jézus Isten Fia, ellenben szűzi születésében már nem hisz. Ez annak köszönhető, hogy az ember olyan lelki elvekkel harcol, amelyeket nem ismer, és a legkevésbé sem ért meg. Amíg az emberek nem értik meg a misztikus törvényeket, addig nem képesek az Avatárok tanításait sem megérteni, különösen nem Jézusét a legnagyobb Avatárét. A nehézség nem Jézus szűzi fogantatásában és születésében, vagy Isteni Fiúságában van, hanem annak megértésében és az emberek gondolkodásának különbözőségében. Ez nem azt jelenti, hogy az őszinte keresztény ember nem tudja a szűzi születés törvényét megérteni. Ellenkezőleg! Nagyonis meg tudja érteni, ha megkísérli a minden keresztény tanban jelenlévő misztikus tant megtalálni és felfedezni igaz mondanivalóját. Senki, embertől fogantatott nem érhet el olyan nagyfokú tekintélyt, hogy a Korának Krisztusa legyen! A szűzi születés minden Avatár életében az a jelkép és minőség, amely nélkül az adott rezgés a szellemvilágból az anyagi világba nem juthatott volna el. A szűzi születésre vonatkozó Kozmikus Törvény pedig az, hogy ami a szűzi aspektuson át a világba vezeti az Isteni Szellemet és Erőt újra adhassa a mindent átformáló, átható impulzusát.

A Világanya feladata
A Világanya szekció a Bolygói Hierarchiában a legszerteágazóbb. Évszázadok gazdag művészetét az Ő isteni anyaságának szépsége ihlette meg. Nagyságát elragadó zenében dicsőítették. Bölcsessége inspirálta az egyház nagy doktorait, és szónokait, mert Ő a bölcsesség szíve, anyja a gyöngéd szeretetnek, türelemnek, kitartásnak, és a szent reménységnek. Ő az, aki szívében hordozza Jézus minden tanítását.
A Világanya egy hatalmas lény, aki a világot irányító és kormányzó szervezet egyik nagy területének élén áll. A világ minden nője az Ő oltalma alatt van, különösen a legnagyobb megpróbáltatásuk idején, amikor ők az Istentől kapott feladatukat gyakorolják, és a valóságban anyává válnak.
A mai társadalomban a nők nem fogják fel, hogy milyen szép szerep az anyaság, amely a lelkek inkarnációjával lehetőséget ad a megnyilvánulóknak arra, hogy a fizikai világban a Teremtői Tervüket teljesíteni tudják. A nőknek nem az a feladatuk, hogy vezető szerepet játszanak a társaságokban, sem hogy kitüntetéssel szerezzenek diplomát, hogy azután pozícióban vetélkedjenek a férfiakkal, és a legmodernebb kényelemben gőgösen éljenek maguknak. A nőnek az a dicsősége, hogy életet adjon a születésbe jövő lelkeknek, és egyúttal feje legyen egy meleg otthon kistársadalmának, amelyben a gyermek jól és boldogan tanulja meg élni a maga életét, valamint helyesen és lelkesen készüljön elő élethivatására. Az anyának ezt az asszonyi teljesítményét nem kell elkerülni, mint valami restellni és lekicsinyelni valót. Ellenkezőleg! Ez a női inkarnációnak legnagyobb dicsősége, és olyan kiváltság, amely nem adatott meg a férfi inkarnációnak. Az emberiséget az anyák tartják fönn, az anyák viszik előre. Ezt a nagy feladatot olyan szenvedés árán végzik, amelyekről a férfiaknak fogalmuk sincs.

Szolgáltatások
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
 
 
1 2 3 4 5 6