Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz AnyaMária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
"A feleség és anya - felbecsülhetetlen kincs. Belőlük születik minden, ami a világot benépesíti."
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Copyright:  Kovács Éva Mária          

MÁRIA - SZŰZ   ANYA

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz AnyaÍrj nekem!
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Világanya Szűz Mária
Mária - Szűz Anya


4.

Éppen azért, mert az anyaság felelősségteljes és nehéz feladat, valamint a vele járó szenvedés annyira borzasztó, éppen ezért áll fenn a világ belső kormányzatának az az ügyosztálya, amelynek a munkaköre minden asszonynak felvenni a gondját  nehézségei idején, és kiosztani neki mindazt az erőt és segítséget, amit karmája megenged.
A Világanya parancsát az angyali lények nagy serege várja, és az Ő képviseletében valamelyik jelen van minden gyermek születésénél, úgyhogy igazán elmondhatjuk, hogy reprezentánsai útján a Világanya van jelen minden szenvedő anya ágya mellett. Ez a szolgálat egyformán terjed ki mindenkire. Nem tesz különbséget szegény és gazdag, szent és bűnös, férjes és nem férjes nő között. A Mennyei Anya tehát minden születésnél felügyel. Ő a Főpapnő, akinek szolgálatában mutatja be minden anya az áldozatot, hogy Ő, a Világ Anyja felfedhesse minden pompáját, minden szépségét a születés szentségénél.  Ő a mennyei nő, akinek része minden asszony. Ő, akinek trónja a Legmagasabb (Isten) oltára mellett áll, egyúttal ott trónol minden asszony szívében is. Az anyaságnál ez a szent kötelék a világosság élő vonalává válik, mikor leszáll trónusáról, hogy a szülőágy mellé álljon. Ismeri a fájdalmat, érzi a gyötrelmet, minden kiáltás az Ő szívét szúrja át, és lehívja gyógyító oltalmazó erejét az anyára, akiben Ő kicsiben önmagát látja. Mária parancsára őrködnek a születés angyalai, anya és gyermeke fölött. Minden nő képét szívében őrzi, hozzákapcsolva földi eredetijéhez. A tiszta és tökéletes nő jelenlétének báját tükrözi. Jelenlétének mélyen az asszonyi szívben való megmozdulásakor felébrednek az anyaság rejtett forrásai, és ez az örök anya erejének megnyilatkozása.
A férfiben a teremtő tűz fellobbanása, az örök Atya erejének felébredése van jelen, ami teremtésre (jelen értelemben nemzésre) ösztönzi őt. Ilyenformán a férfiben is nőben is egyaránt megnyilvánul Isten apasága, illetve anyasága. Mikor lealacsonyítják ezt a mélységes szent működést (az állati ösztönökre jellemző szexuális vágyak kielégítésével), embernek és Istennek ezt a legmagasabb és legszentebb képességét szennyezik és mocskolják be. Az Istenanya ilyenkor érzi a szégyen iszonyodását, amely keresztülárad birodalmán, és átmenetileg megzavarja azt a tökéletes harmóniát, amely törvényeinek működését áthatja.
Mint a női nemnek a leghivatottabb védője, természetesen együtt munkálkodik a Karma Urainak a  Lipikáknak a tisztjeivel, akiknek az a hivataluk, hogy alkalmas születést találjanak a testetöltésre váró Egók (Lelkek) nagy seregének. A Szűz Anya komoly kívánsága, hogy minden asszony a legjobb körülmények közt legyen megpróbáltatása idején, hogy tiszta, igaz szeretet vegye körül, hogy őt magát a legszentebb, legnemesebb gondolatok töltsék el. Óhaja spiritualizálni a világ egész felfogását az anyaság és házasság mivoltáról, és aki Őt közülünk szolgálni akarja, igyekezzék minden erejét és befolyását ebben az irányban latba vetni.
Érdeklődésének előterében áll az inkarnáció, az emberi faj jövője, a párkapcsolatok és a házasság, mivel a házasélet előkelő állapot, hivatása pedig magasrendű és tiszteletet érdemlő, mert alkalmat nyújt a legértékesebb altruizmusra (önzetlenségre).  Nagyon üdvös lenne, ha a nők tisztáznák magukban, hogy milyen nagyszerű alkalmat nyújt neki a női inkarnáció. Minden asszonynak meg kellene tanulnia mindazt, ami fontos a terhesség alatt, valamint előtte és utána. Ne csak a tökéletes tisztaság és egészen gondos figyelem vegye körül a csecsemő testét, hanem a szülő kitűnő asztrális és mentális állapota is - szeretet, bizalom és boldog szent érzelmek.
A Mennyei Anya természetesen kiemelkedő figyelemmel követi a gyermekneveléseket is. Minden nevelésnek első és fő célja kihozni, kifejteni a gyermekből a látens (lappangó, azaz a csírájában meglévő, de még ki nem bontott) képességeket.  Először meg kell figyelni, hogy mit tud jól a gyermek, azután rásegíteni, hogy azt jól meg is csinálja.
Azért vagyunk idehelyezve, hogy ebben a világban tanuljunk meg élni a magunk emberségére és a mások javára.
A Világanya által végzett munka nem tartozik egyik konkrét teremtő sugárhoz sem, hiszen védő és oltalmazó szerepe kiterjed az egész női nemre valamennyi sugáron. A Világosság úrnője a sugarak élén álló Csohánokkal egyenrangú.Szolgáltatások
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
 
 
1 2 3 4 5 6