Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
"Ne alázzátok meg az asszonyt, mert ezzel magatokat alázzátok meg. Tiszteljétek a nőt, és megvéd titeket. Mindazt, amit az anyáért, feleségért, özvegyért vagy más asszonyért tesztek, a Szellemért teszitek."

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Copyright:  Kovács Éva Mária          

MÁRIA - SZŰZ   ANYA

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz AnyaÍrj nekem!
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Világanya Szűz Mária
Mária - Szűz Anya


5.

A Szűz Anya, mint jelkép
Az Áldott Szűz Mária gyönyörű jelképe, három jól megkülönböztethető fogalmat fejez ki:
   

Jézus anyja egy júdeai nemes asszony. Dávid királyi házának leszármazottja volt. Neki, aki kiválasztatott erre a magas megtiszteltetésre, tiszta és makulátlan jellemnek, egy nagy szentnek kellett lennie. Senki mástól, csak egy ilyen nőtől születhetett olyan tiszta, csodálatos és dicsőséges test, mint Jézus.
Szent és istenes életet élt, tele rengeteg szenvedéssel (amiket bámulatos türelemmel és a lélek nemességével viselt), de csodálatos vigaszokkal is.
Mária adeptussá válásakor, az egyik lehetősége a Déva-fejlődés útjához való csatlakozás, vagyis Isten hírnökévé válása.
Vannak olyan angyalok, akik ebben az élethullámban emberek voltak, és akik fejlődésük egy bizonyos fokán azt választották, hogy az angyali vonalat követik, ami egy nagyon dicsőséges, nemes, és üdvös út. Így Ő, aki 2000 évvel ezelőtt "megszülte" Jézus testét, hogy később a Krisztus elfoglalhassa - most Ő egy hatalmas Szellem(iség).
A Mária név azt jelenti, hogy "Isten kiválasztottja".
Mária, Isten Anyja a szűz, az érintetlen anyagot jelenti, azt a szubsztanciát*, aki kihordja, táplálja, és magában elrejti a magzat Krisztust, vagyis a krisztusi tudatot. Isten a formán és az anyagon keresztül mutatja meg magát. Ez az isteni megtestesülés története.
Az "Anya - Anyag", amit áthatott a Szentlélek (a Szent Szellem) a szent háromság harmadik eleme, életet ad a második aspektusnak Krisztusnak, az egyénnek (indivídumnak).
A Szűz Anya, vagyis a Szűz Anyag, az istenség Anyja, Lánya és Hitvese!
A Fény Királynőjét ezért ünneplik a Boldogságos Szűz néven, mint mindennek az Anyát. Ő a lényege az anyag nagy tengerének, és így szimbolizálva, Ő Mária, aki a "tenger csillaga", és a tengerek királynője is. Ruhája, ahogy ábrázolják, mindig kék, a tenger és az ég kékje.

A víz - mint minőség és szimbóluma
A kékség, és a tenger szimbolikáját megfigyelve, a Világanyának a víz szentségéhez is nagyon sok köze van. A víz az Egyetemes Anya, mely befogadja, raktározza, majd továbbadja és szétosztja az egyetemes erőt. Mint ahogy a teremtés folyamata is szakadatlan, úgy ez a hatalmas nemzés is végtelen történés - az isteni Anya örökké szül, és rajta keresztül örökösen megújul a rendszer élete. A víz elem az Örök Anya, a Mennyei Nő, Szűz Mária, örökké produkáló, mégis örökké szeplőtelen, az Egyetemes Ízisz, a Naprendszer Istennő -Királynője, a Napistenség jegyese.
Élete szabadon árad kifelé a rendszer fenntartása és éltetése céljából. Ő az örökös és megfejthetetlen rejtély, mert bár szűz és szeplőtelen, mégis örökké terhes, és örökké életet ad. A naprendszer az Ő gyermeke, melyet kebelén táplál.
Minden síkon, a sűrűség minden fokán, a víz egy mindent átható elem kifejezése, mely a Logosz feminin (nőies) aspektusának, minden világ, minden angyal, és minden ember anyjának közvetítő eszköze. Ezért szent a víz! Mikor vizet iszunk a Világanya életét fogadjuk be, mikor víz öntözi a mezőket, földeket, az Ő jótékonyságának jele ez. Mikor fürdünk, Ő tisztít meg bennünket. Övé a napfelkelte rózsaszínű felhőinek glóriája, a napnyugta felhőinek szépsége az Ő halhatatlan szépségét tükrözi.

Anya - Anyag
Mivel fejlődni csak anyagban és anyagon keresztül tudunk, ezért Ő nekünk a Szűz Anya (Szűz Anyag), akitől a Krisztus születik meg mibennünk, azaz a kauzális test, ami az ember lelkének a hordozója. Isten Anyja, akiben az isteni Szellem kifejezésre jut bennünk, mert az anyaméh, mint szimbólum ugyanaz, mint a Szent Grál kelyhe.


Szolgáltatások
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
 
 
A tanítvány Jézus anyjának a története. Ki volt Ő, és mivé vált a későbbiekben.
A szűz anyag tengere, a Nagy Mélység, a vizek, amelyeknek a színén "Isten Lelke" lebegett.
Az Istenség nőnemű aspektusa.


Lánya azért, mert ugyanattól az Örök Atyától származik.
Hitvese azért, mert Krisztus születése a világba úgy történik, hogy a Szentlélek ereje ráhat a szűz anyagra.
Végül Anyja is, mert csakis az anyagban lehet evolúció*, mely világra hozza a Krisztusi szellemet az emberben, és Isten csak az anyagon keresztül tud megnyilvánulni.

1 2 3 4 5 6