Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
"Valamikor a Szent Rózsafüzérrel én megváltom a világot. A bennem és fiamban őszinte hívőknek a rózsák koszorúival beterítem a mennyekbe vezető utat."

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Copyright:  Kovács Éva Mária          

MÁRIA - SZŰZ   ANYA

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya


Mária - Szűz Anya


Írj nekem!
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Világanya Szűz Mária
Mária - Szűz Anya


6.

Amíg fejlődésünk alsóbb fokait járjuk, és alá vagyunk rendelve az anyag uralmának (személyiség = alsó egó), addig Ő számunkra valóban a "Mater Dolorosa" a fájdalmas anya, szomorúság anyja, mivel minden földi baj és bánat oka kapcsolatunk az anyaggal.
De amikor legyőztük az anyagot, amikor a személyiségünk megnyílik a lelkiségünk felé, és a halhatatlan háromságot bennünk nem homályosítja el többé az önös, gyarló, egy életben gondolkodó személyiség, akkor Ő nekünk a Győzelem Asszonya, a Napba öltözött Asszony a Holddal (a hold az emberben a szenvedélytermészetet jelképezi) a lába alatt, feje körül a tizenkét csillagos koronával (12 csillagos korona: a 12 Zodiákus jegy= 12 energia típus). Az Áldott Szűz mennybemenetele azt ábrázolja, amikor az anyag lényege ismét az Abszolútba vonul vissza, és így Isten lesz mindenben, mindenütt.
Hogy jobban megértsük: Krisztus a Szellem, isteni természeténél fogva a maga hatalmából és akaratából száll mennybe, mint ahogy a maga akaratából jött elő kezdetben az Atya kebléből (a testbe, az anyagba). De Mária a Lélek, mennybe vitetik, annak akaratából, aki Atyja is, Fia is egyben.
A mi Boldogasszonyunk, a szeretett Mária, az anya, aki a szeretet, áhítat és könyörület mintaképe.
A mennyei bölcsesség, de mindenekfölött a Consolatrix Aftlictorum vagyis a szorongatottak vigasza/vigasztalója, segítője minden betegnek, szomorúnak, szűkölködőnek, vagy bármi szorongatottságban levőnek. Vegyünk részt mindannyian a világ nagy kórusában, és mondjuk hangosan együtt Asszonyunk dicséretét Gábriel arkangyal szavaival:

"Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,
Az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az asszonyok között,
És áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus.
Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja,
Imádkozz érettünk - Isten fiaiért és lányaiért MOST,
És a bűn, a betegség és a halál fölötti győzelmünk órájában."
Ámen


Mária a halhatatlan nagylelkűségnek az önzetlen áldozatnak példája, mellyel fenntartja és élteti a világot. A szivárvány az Ő üzenete is, angyalok és emberek számára, hogy Anyjuk kiterjesztett szárnyakkal őrködik fölöttük, örökké éber anyai gondossággal, és felfedi nekik dicső hétszeres szépségét, amely körülveszi az egész világot.
Taxilától (mai Pakisztánban) 70 km-re keletre található egy kicsi Mari nevű város. Ezen az idillikus fekvésű helyi üdülőhelyen, Kasmír határánál, emberemlékezet óta gondoznak és tisztelnek egy sírt, melynek  Mai Mari de Asthan a neve, azaz "Mária anya végső nyughelye".

Szolgáltatások
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya

Mária - Szűz Anya
Mária - Szűz Anya
 
 
1 2 3 4 5 6